Sonety krymskie

Sonety krymskie - Adam Mickiewicz Utwór ten jest swego rodzaju pamiątką z podróży Mickiewicza w góry Półwyspu Krymskiego... Autor zachwyca się pięknem otaczającego go w pewnym sensie rzec by można egzotycznego świata, jednakże z sonetów ciągle przebija jego ogromna tęsknota za ojczyzną... Dostrzec można również całe bogactwo refleksji na temat kruchości ludzkiego życia i przemijania w świetle potęgi i pewnego rodzaju niezmienności przyrody.... Nie jest to utwór należący do łatwych w odbiorze, gdyż zawiera bardzo dużo różnych środków stylistycznych...