Kordian

Kordian - Juliusz Słowacki W utworze tytułowy Kordian medytuje nad sensem życia. Z biegiem czasu dochodzi do wniosku, iż wszystko na świecie oparte jest na potędze pieniędzy, dzięki którym można mieć wszystko... Dla mnie był to dramat zarówno przygnębiający jak też nudny.