Dziady. Część III

Dziady. Część III - Adam Mickiewicz Kolejna odsłona Mickiewiczowskiego dramatu z okresu romantyzmu... Mowa w niej między innymi o autentycznych wydarzeniach związanych z uwięzieniem autora i wielu innych poetów... Jednym z najbardziej znanych motywów utworu, ze względów historycznych jest porównanie naszej ojczyzny do Chrystusa narodów, gdyż musi ona niejako ponieść śmierć będąc pod panowaniem trzech zaborców, by w ostatecznym rozrachunku zwyciężyły dobro i sprawiedliwość... Główną postacią utworu jest Konrad, bohater typowo romantyczny, jest on silną indywidualnością, a swój tragizm czerpie głownie z dramatycznej sytuacji polskiego narodu... Mickiewicz bardzo dobrze opisuje bezsilność Polaków w walce z zaborcami lecz również hart ducha narodu będący tchnieniem nadziei i optymizmu dla przyszłych pokoleń... Utwór ten niewątpliwie ma coś w sobie lecz jest trudny w odbiorze stąd moja średnia jego ocena.