Balladyna

Balladyna - Juliusz Słowacki Autor doskonale ukazuje jak silna, a zarazem destrukcyjna dla człowieka i jego otoczenia może być chęć zdobycia władzy.