Miłosierdzie gminy

Miłosierdzie gminy - Maria Konopnicka Konopnicka ukazuje w swojej noweli problem opieki nad osobami starszymi i niedomagającymi. Ludzie Ci trafiają do domów gospodarzy, którzy z kolei otrzymują od gminy pieniądze za opiekę nad nimi. Niestety jak możemy zaobserwować to na przykładzie głównego bohatera Kuntza Wunderli gospodarze zamiast opiekować się nim wykorzystują go jako tanią siłę roboczą....