Szkice węglem

Szkice węglem - Henryk Sienkiewicz W swoich "Szkicach..." po raz kolejny poruszył Sienkiewicz problemy polskiej wsi. Poddaje on również krytyce brak ingerencji szlachty w życie wsi.