Dym

Dym - Maria Konopnicka Poruszająca nowelka, która opowiada o bezgranicznej i bezinteresownej miłości matki do dziecka. Cała historia niestety kończy się tragicznie, gdyż w fabrycznym wybuchu matka traci ukochanego syna...