Romans Luizy

Romans Luizy - Leon Wantuła Autor ukazuje tutaj miłość rodzącą się w cieniu walki narodu o rozwój ojczyzny.